Specialistii departamentului de Amenajari paduri elaboreaza amenajamente silvice cu valabilitate de un deceniu, pentru persoane juridice (ocoale silvice proprietate de stat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor, ocoale silvice private, composesorate, obsti si alte forme asociative) si fizice, impropietarite in baza Legii nr.18/1991 si Legii nr.1/2000.
Fazele care se parcurg pentru elaborarea unui amenajament sunt:

Dupa finalizarea operatiunilor si parcurgerea intregii suprafete de fond forestier se receptioneaza lucrarile efectuate de catre Comisia de receptie constituita din membrul C.T.A.P., atestat de Departamentul Paduri din cadrul M.A.P.A.M., delegati ai beneficiarului si proiectantului.
Faza redactare care consta in prelucrarea datelor din teren, pe calculator, cu ajutorul programului AS. In aceasta faza se realizeaza:
Solutiile stabilite (suprafata amenajata, tratamente, planul decenal, posibilitatea anuala) se avizeaza in cadrul Conferintei a II-a de amenajare la care participa delegati ai ministerului, beneficiarului si proiectantului.
Faza de definitivare si editare consta in intocmirea studiului general al ocolului silvic, intocmirea hartilor si multiplicarea acestora.
Acest departament a elaborat lucrari atat pentru persoane fizice cat si juridice, din 7 judete ale tarii, care au fost avizate fara obiectiuni de catre beneficiari si forurile superioare.
| Home | Despre noi | Reconstructie ecologica, corectare torenti | Amenajari paduri |
| Drumuri, Constructii | Retele canalizare, Alimentare cu apa | Contact | Legaturi |