Pentru culegerea datelor din teren, prelucrarea si redactarea acestora acest departament dispune de aparatura, tehnologiile, literatura de specialitate si softurile necesare pentru elaborarea unor lucrari de buna calitate.
ALFRID SRL a elaborat lucrari in acest domeniu toate fiind avizate, fara probleme, de catre beneficiari.
Departamentul de Retele de canalizare si alimentare cu apa elaboreaza studii de prefezabilitate, de fezabilitate si proiecte tehnice pentru:

| Home | Despre noi | Reconstructie ecologica, corectare torenti | Amenajari paduri |
| Drumuri, Constructii | Retele canalizare, Alimentare cu apa | Contact | Legaturi |