Departamentul de Reconstructie ecologica, corectarea torentilor, lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor, indiguiri, regularizari, irigatii si amenajare spatii verzi elaboreaza studii de prefezabilitate, de fezabilitate si proiecte tehnice pentru:
Departamentul are specialisti atestati iar societatea este atestata de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in baza Ordinului nr. 88/2006 si Legea nr. 138/2004 sa elaboreze asemenea documentatii.

De asemenea, mentionam faptul ca acest departament are specialisti atestati de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie pentru intocmirea documentatiilor topo necesare intocmirii studiilor si proiectelor enumerate mai sus.
Societatea ALFRID SRL este certificata in conformitate cu prevederile Legii Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ale HG nr. 57/2009 si Ordinului nr.1671 din 25.10.2007 emis de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru elaborarea de proiecte si documentatii de gospodarirea apelor sau documentatii pentru avize si acorduri.
Colectivul acestui departament a intocmit peste 150 de proiecte, cele mai multe finalizate (executate efectiv) in aproape toate judetele tarii.
| Home | Despre noi | Reconstructie ecologica, corectare torenti | Amenajari paduri |
| Drumuri, Constructii | Retele canalizare, Alimentare cu apa | Contact | Legaturi |